Vilkår for påmelding og avmelding videregående

Påmelding:

Påmelding er bindende. Depositum kr. 5.000.- betales ved påmelding (forfall 5 dager og du får tilsendt faktura på epost) resterende kursavgift for videregående utdanning har forfall 1.juli og  forfall 1.november. Informasjon om skolen blir sendt ut første halvdel av august.  Hjerteakademiet AS forbeholder seg retten til å endre på foredragsholdere, kursinnhold, og til å innstille kurs ved for lavt deltagerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur).

Påmeldingsavgift på kr. 5.000.- omfattes ikke av avmeldingsreglene og refunderes ikke.

Dersom annen betalingsordning ønskes kan du kontakte skolen HER

Avmelding:

Vær spesielt oppmerksom på at frist for avmelding er senest 14 dager etter påmelding og skal skje skriftlig. Du har selv ansvar for at avmeldingsfristen overholdes, selv om skriftlig bekreftelse på deltakelse på kurset ikke er mottatt. Overholdes ikke avmeldingsfristen er hele kursavgiften økonomisk bindende.

Ved avmelding etter angrefristen, eller hvis du ikke møter frem, må hele kursavgiften betales. Unntak er ved uforutsigbar, plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død, eller i hans / hennes husstand eller nærmeste familie. Det inntrufne må i tillegg enten hindre eller gjøre det uforsvarlig at kursdeltager gjennomfører kurset. Det kreves i denne sammenheng sykmelding fra lege.

Ved påmelding til videregående utdanning forplikter du deg til å møte opp/være tilstede på alle skoledager og webinarene. Dette fordi studiet er lagt opp på en slik måte at alt du lærer går over i hverandre og krever tilstedeværelse. Skal du ta eksamen må du ha vært tilstede på alle skoledagene.

Trykk her for å gå tilbake til påmelding for videregående utdanning:

tilbake til påmelding