Vilkår for påmelding og avmelding!

Påmelding:

Påmelding er bindende. Depositum kr. 5.000.- betales ved påmelding (forfall 5 dager og du får tilsendt faktura på epost eller du betaler via betalingslink eller at du velger å betale hele eller deler av skolesummen. Første innbetaling regnes som depositum). Resterende kursavgift utdanningen har forfall 1.august. Hjerteakademiet forbeholder seg retten til å endre på foredragsholdere, kursinnhold, og til å innstille kurs ved for lavt deltagerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur).

Depositumssummen på kr. 5.000.- omfattes ikke av avmeldingsreglene og refunderes ikke (selv om det innebetales mer eller mindre ved første innbetaling). 

Det er bindende påmelding!

Dersom annen betalingsordning ønsker kan du kontakte  skolen på wilmann@rachelwilmann.no

Avmelding:

Vær spesielt oppmerksom på at frist for avmelding er senest 14 dager etter påmelding og skal skje skriftlig. Du har selv ansvar for at avmeldingsfristen overholdes, selv om skriftlig bekreftelse på deltakelse på kurset ikke er mottatt. Overholdes ikke avmeldingsfristen er hele kursavgiften økonomisk bindende.

Ved avmelding etter angrefristen, eller hvis du ikke møter frem, må hele kursavgiften betales. Unntak er ved plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død, eller i hans / hennes husstand eller nærmeste familie og må skje før det har gått halvveis i utdannelsen. Det inntrufne må i tillegg enten være til total hinder eller gjøre det uforsvarlig at kursdeltager gjennomfører kurset. Det kreves i denne sammenheng sykmelding fra lege, og det skal være til oss innen 30.september påmeldingsåret for at skoleåret skal kunne refunderes delvis eller helt, og 31.desember samme påmeldingsår for at siste halvdel av skoleåret skal kunne vurderes refundert. 

Ved påmelding til skoleåret forplikter du deg til å møte opp/være tilstede på alle skoledager og webinarene. Dette fordi studiet er lagt opp på en slik måte at alle teknikkene du lærer går over i hverandre og krever tilstedeværelse. Skal du ta eksamen må du ha vært tilstede på alle skoledagene.

Påmelding Hjerteakademiet, trykk her!