Skoletider

Her er skoletidene skoleåret 2024/ 25. KOMMER!

I tillegg vil du få tilgang til en egen online portal der alle teknikkene og behandlingsmetodene ligger med videoer, lydfiler, pdf, arbeidshefter og mye mer.

Dersom du ikke kan være med på nettmøtene, så blir de lagt inn i portalen slik at du kan se dem i ettertid.

Du vil bli satt i en accountability-gruppe, altså en ansvarlighetsgruppe hvor dere blir å jobbe på og med hverandre underveis i skoleåret. Dette gir mye rom for praktisering og læring. Her får du kjenne hva de ulike teknikkene gjør med deg, og du vil få mye «terapi» i skoleåret. Samtidig får du trent på andre slik at du får praktisert teknikkene.