Mer om Hypnoterapi

Her kan du lese mer om Hypnoterapi

Spørsmål Og Svar

1. Hva er hypnoterapi?
Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Du er i en meget avslappet tilstand. Din bevissthet er endret, og ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for de forslag hypnoterapeuten gir deg, og som vil være nyttige for deg. Hypnoterapi er hypnose brukt i behandling.

2. Hvorfor benytte hypnoterapi?
Det er i ditt ubevisste sinn oppførsel, holdninger og minner ligger. Hypnoterapi henvender seg til ditt ubevisste sinn, og kan derfor endre det som befinner seg der, og dermed få deg til å endre på oppførsel, vaner/uvaner som ligger lagret der, som f.eks. å slutte og røyke.

3. Hva skjer i løpet av en behandling?
Det første en terapeut må gjøre er å få informasjon fra deg. Hva er ditt problem eller ønske, hvordan oppleves dette i din hverdag osv. Dette blir så benyttet i den videre behandlingen.

4. Hvordan føles det å være i hypnoterapi?
Dette vil nok variere fra person til person. De fleste opplever en behagelig avslappet tilstand. Du er imidlertid mentalt våken, med har en begrenset fokusering.

5. Er det normalt å være nervøs forut for første behandling?
Ettersom de fleste ikke har erfart hypnose tidligere, er det ikke unaturlig at det kan knyttes en viss spenning til hva som skal skje. Dersom du føler uro foran første behandling, skal du ta dette opp med terapeuten, som da vil fortelle deg hva som vil skje, slik at du kan slappe av og nyte behandlingen.

6. Vil jeg være bevisst på hva som skjer under hypnoterapi?
De aller fleste er bevisst på hva som skjer og hva som blir sagt. Det kan imidlertid tenkes at du ikke husker alt som blir sagt. Dette er helt normalt, og har absolutt ikke noe å si for utfallet, ettersom det er ditt ubevisste sinn vi henvender oss til.

7. Vil jeg miste kontrollen mens jeg er i hypnoterapi?
Som klient hos Hjertemedisin er du alltid i kontroll. Du tillater deg selv å slappe av og du tillater deg selv å motta de forslag som blir gitt, fordi du selv velger å gjøre det, i forvissing om at dette vil være nyttig, og til ditt eget beste.

8. Kan hypnoterapeuten få meg til å si ting jeg ikke vil fortelle?
Som nevnt tidligere, er du i kontroll. Du vil derfor ikke risikere å fortelle noe du ikke selv ønsker å si. Du kan også velge å ikke si noe i det hele tatt. Men husk at en hypnoterapeut vil ditt eget beste, og vil kun ønske at du sier noe dersom det kan være til hjelp for deg

9. Kan alle benytte hypnoterapi?
Alle som har evnen til å følge instruksjoner kan hypnotiseres. Du blir fortalt hva du skal gjøre, og velger selv å gjøre dette. I en terapeutisk sammenheng innebærer dette at du mottar forslag fra en hypnoterapeut, mens du er i en dyp avslappet tilstand. Men kun hvis du tillater deg selv å gjøre det. Derfor sier vi at all hypnose er selvhypnose.

10. Brukes det medikamenter i behandlingen?
Nei. Hverken hypnoterapi eller EFT bruker noen form for medikamenter.


Røykeslutt ved hjelp av hypnoterapi

Hypnose er den mest effektive metoden som kan benyttes hvis du ønsker å bli røykfri. I England anerkjenner «the British Medical Association» hypnose som den mest effektive behandlingen mot røykeslutt. Vær imidlertid oppmerksom på at det er stor forskjell på å bruke hypnose med personlige tilpasninger hos en dyktig terapeut, i forhold til å kjøpe en CD/DVD.  Ved å arbeide med den delen av ditt sinn som får deg til å røyke, mot din vilje og bedre vitende, fjernes den motstand som ligger i ditt ubevisste sinn. Du blir heller ikke irritabel og frustrert som en følge av «slaget» mellom ditt bevisste og ubevisste sinn.

Hvorfor viljestyrke som oftest ikke virker:
Når man vil fjerne en uvane er det nærliggende å tro at det krever mye viljestyrke. «Jeg har ikke nok viljestyrke til å klare dette», eller «Hvis jeg hadde hatt mer viljestyrke ville jeg klart å slutte». Viljestyrke er en del av ditt bevisste sinn. En uvane, som røyking, kontrolleres derimot av ditt ubevisste sinn. Og det ubevisste er som oftest sterkere enn ditt bevisste sinn. Det er årsaken til at du fortsetter å røyke, til tross for at du ønsker å være røykfri. Og det er også årsaken til at viljestyrke i de fleste tilfeller er feil verktøy å bruke, for å fjerne denne meningsløse uvanen fra ditt liv.

Røykeslutt med vektkontroll på 5 timer
Mange er redd for å legge på seg når de slutter å røyke. Er du en av dem kan du velge programmet Røykeslutt m/vektkontroll. Du får 2 timer ekstra med hypose hvor det blir lagt fokus på vektkontroll.
Vær imidlertid oppmerksom på at når du bruker hypnose som behandling mot røykeslutt, er det mer sannsynlig at du går ned i vekt enn opp. Når du ikke lenger har lyst på røyk, har du heller ikke behov for å erstatte røyken med noe annet, f.eks. mat. Når du er blitt røykfri får du bedre pust og mer energi. Dette gjør at all aktivitet føles enklere og mer behagelig for deg. Og når din aktivitet øker, øker også din forbrenning. Og når din forbrenning øker, går du ned i vekt.

Vektreduksjon

Hvorfor dietter ikke virker:
Når du vil gå ned i vekt ved hjelp av dietter, henvender du deg ikke til det som virkelig er problemet. Vektreduksjonen vil derfor i de aller fleste tilfeller være av begrenset varighet. Etter en stund vil de underliggende årsakene igjen få deg til å spise som før.

Hypnoterapi og EFT adresserer følelsesmessige aspekter
Overspising dekker som oftest et følelsesmessig behov. Behovet kan skyldes manglende behov i dagens situasjon, eller det kan skyldes omstendigheter fra fortiden, kanskje fra barndommen. Noen spiser for å kompensere for en ubehagelig opplevelse, andre for å belønne seg selv. I noen tilfeller skyldes overspising mangel på kjærlighet, eller at man kjeder seg, eller fordi man er frustrert. Det kan til og med skyldes ønske om å unngå sex, eller for å oppnå beskyttelse. Ofte er dette årsaker man ikke er seg selv bevisst. Eksempelvis kan en som har vært seksuelt misbrukt som ung, beskytte seg ved å spise mye for å gjøre seg lite attraktiv. Dermed reduseres sjansen for at misbruk skal skje igjen. Dette er ikke en bevisst handling, men ligger i det ubevisste.

Dersom noen av punktene nedenfor gjelder deg, er det stor mulighet for at dette kan være årsaken til at du overspiser:

 • følelsen av å være frarøvet noe
 • av å være forlatt
 • være ensom
 • være engstelig
 • være utmattet
 • skyldfølelse
 • frykt, f.eks. for å være perfekt, redd for å mislykkes
 • mye innelåst sinne
 • følelsen av håpløshet
 • kjedsomhet
 • mangel på anerkjennelse
 • følelsen av ofte å være trist

Denne listen er på ingen måte endelig. Dette er bare noen av de følelsesmessige faktorer som kan utløse overspising/spiseforstyrrelser. Jeg benytter hypnose og/eller EFT for å oppnå vektreduksjon.

Ditt ubevisste sinn blir omprogrammert
Det er visse regler du bør følge for å etablere sunne spisevaner. Dette er for så vidt sunn fornuft, som burde være enkel å følge, men ditt ubevisste sinn er som oftest sterkere enn ditt bevisste (der du vet disse tingene fra før). Derfor benyttes hypnose ved vektreduksjon. Vi forteller ditt ubevisste sinn å ta hensyn til disse retningslinjene. Da vil endringene komme innefra, og du opplever ikke den vanskelige kampen med viljestyrke.

Disse retningslinjene er som følger:

 • Spis det du vil (på en behersket måte)
 • Spis når du fysiologisk er sulten (når kroppen vil ha mat, ikke hode)
 • Spis bevisst (spis langsomt, kjenn på smaken)
 • Stopp å spise før du er overmett