profileimage

Hver skolehelg var det ny og spennende kunnskap

Mitt år på Hjerteakademiet har vært et år med mye utvikling på flere plan, både personlig og kunnskapsmessig. Som person har jeg fått en indre ro  og glede over  å være sammen med andre likesinnede mennesker, og få lære skikkelig om noe som  alltid har  vært min store  interesse .

Hver skolehelg var det ny spennende kunnskap, som ble formidlet av vår engasjerte og  dyktige lærer. Enkelte fag var jeg noe usikker på før skolestart  , slik som healing og hypnoterapi, men de ble mine yndlingsfag.  Skal jeg summere opp mitt år på Hjerteakademiet vil jeg si det har vært utviklende, lærerikt, spennede og ikke minst givende i form av trygg lærdom og mange nye venner.

Det jeg satte mest pris på var at det ble avsatt tid på hver eneste  skolehelg til å jobbe med hverandre . Der teori ble omsatt i praksis. Kunnskapen sitter bedre når den blir praktisert, og spørsmålene som dukket opp ble besvart fortløpende. Jeg satte også stor pris på den tryggheten og kunnskapen vår lærer hadde i alle fag, og ho visste tydelig at ho ønsket at vi skulle forstå. Jeg satte stor pris på at dersom noen ville diskutere noe som opplevdes som uklart, så ble det satt av tid til det, selv om det gikk utover “timeplan “ som lærer hadde satt opp, ho var fleksibel etter våre ønsker.

Kunnskapen jeg har fått gjennom dette året på Hjerteakademiet har gitt meg en trygghet og glede, som jeg gjerne vil formidle til andre mennesker. Jeg er godt igang med min egen praksis og gleder meg til å jobbe med ” SIGRIDS Helhetsterapi” framover. Videreutvikling av enkelte fag er også aktuelt, ettersom dette året har gitt merskmak på enda mere kunnskap på div.felt.

Jeg vil absolutt anbefale Hjertekademiet ut fra min egen erfaring med denne skolen. Jeg har lært mye  om både  meg selv og  forskjellige spennende terapiformer. At vi har lært forskjellige behandlingsmetoder  gir en  styrke og et bredt ståplan å tilby våre egne klienter. Likeså er det slik at  enkelte fag som “treffer” den enkelte terapeaut mere enn andre ,  noe som  gjør at vi alle  blir indivduelle terapeauter selv om vi går på same skole.  Noen blir mere glad i noen få behandlingsmetoder mens andre bruker hele spekteret.  Skolen er også passe stor, slik at alle blir både godt kjent og hørt.  Mye praksis synes jeg også er et stort pluss ved opplæringen. Jeg anbefaler Hjerteakademiet på det aller varmeste, mitt år der har iallefall beriket mitt liv enormt med trygghet og kunnskap.

Vennlig hilsen

Sigrid Høston Bråten
Hjemmeside Sigrid

Kommentarer

Kommentarer