Etikk og Moral

Therapist listening to her talking patient

Hjerteakademiet AS er veldig opptatt av etikk og moral. Som terapeuter, så forplikter vi oss til å opptre ordentlig og skikkelig i samspillet med våre pasienter. Vi skal gjøre vårt beste for at pasienten skal få den beste behandlingen, og vi skal gjøre vårt beste for å ikke bruke mer tid på behandlingen enn vi trenger. Vi skal sette pasienten først, og vi skal sørge for at pasienten stoler på at de kommer til en terapeut som har etiske og moralske verdier.

 Dette er retningslinjer vi jobber aktivt etter:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra pasient eller dennes foresatte
 • informere pasienten om at vi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter

 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling
 • vise respekt for pasientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at vi er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet
 • opptre realistisk og med omtanke for pasientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • på forhånd informere pasienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter Hjerteakademiet, eller andre innen samme brasje i vanry