Behandlingsformer

1

Mental trening

For å jobbe som terapeut, så må du være mentalt sterk selv også. Derfor jobber vi den første helgen med hvordan du kan bli sterkere i ditt eget hode og din egen kropp. 

Intuisjon:

De beste terapeuter kan å bruke egen intuisjon slik at du kan jobbe med kunden på best mulig måte. Derfor jobber vi aktivt for at du skal styrke din intuisjon. Vi jobber med å lese energifeltet til pasienten. Det ligger enormt med informasjon rundt hver enkelt av oss, og vi kan trene oss til å "lese" hva som ligger der, og hvordan vi kan benytte oss av det for å få et bedre resultat for kunden vår. Når vi klarer å bli god på å "lese" informasjonen i energifeltet, så vil vi også klare å ha et bedre samspill med pasienten slik at han oppnår et bedre resultat. 

Vi jobber med å lese energifeltet til pasienten. Det ligger enormt med informasjon rundt hver enkelt av oss, og vi kan trene oss til å «lese» hva som ligger der, og hvordan vi kan benytte oss av det for å få et bedre resultat for kunden vår. Når vi klarer å bli god på å «lese» informasjonen i energifeltet, så vil vi også klare å ha et bedre samspill med pasienten slik at han oppnår et bedre resultat raskere.

RAW Healing: 

Dette er det nyeste og råeste som finnes av Healing. Jeg fikk lastet ned første del av denne healingformen for ca to år siden. Siste del kom i oktober 2011 da jeg var i Sedona, USA. Klientene mine som har fått denne healingen sier at det er noe nytt og mektig som skjer med dem.

RAW Healing bærer i seg lys og informasjon. Det betyr at under behandlingen kan det komme informasjon til deg (direkte eller via terapeuten). Du får den healingen som er riktig for akkurat deg.

2

EFT nivå 1: 

EFT nivå 1 er for alle som ønsker å benytte seg av dette flotte verktøyet enten på seg selv, eller på familiemedlemmer, venner eller beskjente. EFT er basert på en revolusjonerende ny oppdagelse, som bryter med vanlige oppfatninger innen tradisjonell psykologi. Det baserer seg på at årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energi-flyt. Bemerkelsesverdig ofte lindrer EFT symptomer, ved hjelp av en utradisjonell (lett) banking med fingrene på en serie punkter på kroppen. Disse punktene korresponderer med akupunkturpunkter på energimeridianene. Der det finnes en ubalanse, finnes det en korresponderende blokkering av energiflyten gjennom meridiansystemet.

EFT (Emotional Freedom Techniques) produserer positive forandringer ved nær sagt alle problemrelaterte følelser, sammen med mange fysiske tilstander. EFT er raskt og effektivt, og enkelt nok til at alle kan lære seg dette. Alle klienter får en personlig tilpasset veiledning som de kan bruke selv etter behandlingen.

De fleste energiske ubalanser blir helt eller delvis fjernet i løpet av kort tids praktisering av denne prosessen. Noen tilfeller krever imidlertid en noe lenger behandling, som klienten selv blir lært opp til.

Her er noen eksempler på tilstander som behandling ved hjelp av EFT har hatt en meget god effekt med:

  • Frykt relatert til prestasjoner som å snakke i forsamlinger, konsentrasjon, sport etc.
  • Fobier som frykt for høyder, fly, lukkede rom, kjøring etc.
  • Traumatiske hendelser som fysisk/psykisk mishandling, ulykker etc.
  • Forstyrrende følelser som depresjon og sinne
  • Følelser relatert til avhengige mønstre som spising og røyking
  • Følelser relatert til fysiske tilstander

EFT nivå 2:

EFT nivå 2 er for den som ønsker å jobbe profesjonelt som terapeut, og ønsker å benytte denne terapiformen på sine pasienter. Se mer informasjon under EFT nivå 1

EFT Power:

Dette er videreutvikling av EFT. I 2011 fikk Rachel en ny innsikt i årsakene til traumer. Denne nye innsikten var å jobbe med barnet i oss, og ta oss med tilbake til kjernen til problemet. Teknikken er en videreutvikling av EFT. Når vi bringer frem barnet i oss, kommer det opp andre følelser enn de følelsene vi har i dag.

Når vi har blitt voksne, tenker vi ofte for logisk på ting. Når vi er barn, spiller derimot følelsene en større del av oss. I EFT Power tar vi kontakt med de opprinnelige følelsene våre, og behandler deretter. EFT Power er lett å bruke, og er en "skånsom" behandlingsmetode. Vi trener masse denne helgen.

3

Hypnoterapi del 1: 

Hypnoterapi kan brukes for nesten alt slik som Røykeslutt, Vektreduksjon, Søvnproblemer, Selvtillit, Angst, Fobier, Personlig utvikling m.m
I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger.

Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt. Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter.

Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker jo større er sjansene for å oppnå det vi ønsker (9 av 10 slutter å røyke hos oss).

Når disse to sinnene er i "kontakt" vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje, og fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne en måte å løse konflikter som har dukket opp.

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge våre sinnstilstander gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose gjør de imidlertid det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.
Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, røykeslutt eller andre områder.

Hypnoterapi del 2:

Her jobber i mer i dybden med hypnoterapi og vi har Steeve Burgess med oss fra England. Steve er en av Englands mest kjente Hypnoterapeuter. Han har over 14.000 timer bak seg med Hypnoterapi. Han vil undervise i Hypnose og terapi. Han har undervist i Norge i mange år, og språket hans er meget lettforståelig og enkelt. Studentene elsker Steve fordi han har en lett og ledig undervisnings stil med masse humor og latter. Han gjør virkelig læring til glede og fornøyelse.

Business teori & markedsføring:

Det finnes SÅ mange dyktige terapeuter, men fåtallet vet hvordan de skal nå ut til kunden på en god og profesjonell måte. Her får du innføring i hvordan du kan lykkes med å nå dine kunder lettere, og hvordan du kan skape din egen business og faktisk leve av å hjelpe andre mennesker.

Kosthold:

Grunnlaget for god mental helse har bakgrunn i hva vi har opplevd i livet vårt gjennom hendelser, erfaringer og tanker. Mange glemmer at kosthold har en vesentlig plass for hvordan vi klarer å forvalte våre tanker og for hvordan vi har det. Gjennom å veilede kundene våre til å forbedre kostholdet sitt, så vil de oppnå større og raskere resultater enn om vi ikke tar med kosthold. Vi jobber i dybden med kostholdet vårt denne helgen.

3 Live samlinger

5 online webinar: Undervisning på nett 

Online undervisning og gruppecoaching for din utvikling og prosess

Etikk & moral!

Vi er stolte av at vi har et godt samarbeid med flere leger og psykologer, og derfor er vi veldig opptatte av moral og etikk.

Det er en av nøkkelfaktorene for å lykkes som terapeut, og du kan lese litt mer om det HER!

Tilbud om mentorordning!